zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

PROJEKTOWANIE i NADZORY BUDOWLANE

Usługi w zakresie projektowania i kierowania robotami :

- sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

- instalacji gazowych i grzewczych

- zbiorników, basenów i stawów kąpielowych

- oczyszczalni przydomowych, zbiorników bezodpływowych

- kanalizacji deszczowych i drenaży.

Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji począwszy od sporządzenia map do celów projektowych, koncepcji, uzgodnień, decyzji środowiskowych, pozwoleń wodno prawnych kończąc na decyzji o pozwoleniu na budowę. Sporządzamy kosztorysy, pomagamy w wyborze urządzeń, materiałów i wykonawców robót. Na zlecenie inwestora kierujemy robotami lub prowadzimy nadzór inwestorski aż do zakończenia budowy i przekazania obiektu do użytkowania. Ściśle współpracujemy z dostawcami urządzeń i materiałów, salonami techniki grzewczej, instalatorami i wykonawcami robót różnych branż budowlanych.

Wersja do druku

Aktualności

Anal